అమ్మకు సాయం: బాలింతలకు ప్రభుత్వం ప్రకటిం

‘మాతృత్వ లబ్ధి’ కార్యక్రమాన్ని అమలు జరుపుతోంది. మాతాశిశు మరణాల్ని అరికట్టడమే ఈ ఫథకం ధ్యేయం. నగదు రూపంలో ప్రసూతి సాయం అందిస్తున్నారు. బాలింత లేదా తొలిసారి సంతానం పొ

ఇంకా చదవండి